Dobrý anděl

DOBRÝ ANDĚL je nadační fond se sídlem: Švédská 1010, 150 00  Praha 5. Web.stránky : www.dobryandel.cz

Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých Andělů, relativně malými pravidelnými měsíčními částkami každý měsíc výrazně finančně pomáhat až tisícovkám nemocných.

  • Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci.
  • Vždy první den měsíce dochází k rovnoměrnému rozdělení všech finančních prostředků přijatých v předchozím měsíci a ve stejný den odcházejí všechny finanční prostředky rodinám v nouzi.

Dobrý anděl je unikátní systém, protože:

1. Rozděluje příspěvky do posledního haléře

Peníze od tisíců dárců, Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, Systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.

2. Vidíte, komu pomáháte

Každý dárce, Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho Osobní účet na www.dobryandel.cz. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, adresy a životní příběhy lidí, kterým systém DOBRÝ ANDĚL doručuje jeho příspěvky.

3. Pomáhá pravidelně, každý měsíc

Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje tisícům dárců, Dobrých Andělů, pravidelně každý měsíc finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou.


V prosinci 2012 jsem se taky stal "Dobrým andělem"  :-)

certifikát Dobrého anděla

Andělské hodnoty :

RADOST

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Máme radost ze spolupráce. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s lékaři a sestrami, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

RESPEKT

Respektujeme slabší, nemocné a potřebné.
Respektujeme kolegy v ziskovém sektoru i neziskovém sektoru.
Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku.

ODVAHA

Odvaha dělat, pouštět se do těžkých věcí, odvaha v komunikaci – argumenty, odvážněji obhajovat naše hodnoty, to že jsme jiní.Kontakt

Jan Havelka

https://www.jan-havelka.eu

608220638


 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky a komentáře

Advent 2022

05.12.2022 11:50
Krásný předvánoční i vánoční čas všem návštěvníkům těchto stránek...

—————

Pohodový rok 2022

25.12.2021 21:47
Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2022 všem návštěvníkům těchto stránek.

—————

Všechny články

—————