Česko a česká nej...

Česká republika

Česko (kodifikovaný jednoslovný název státu), oficiálně Česká republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemí – Čech, Moravy a části Slezska – a jeho plošná rozloha činí  78.864 km2. V současnosti (2009) má přes 10 milionů obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů a jeho hlavním městem je Praha.

Počátky samostatného českého státu spadají do druhé poloviny 9. století. V letech 1526–1918 byly české země včleněny do rakouské monarchie, v letech 1918–1992 (kromě druhé světové války) byly součástí Československa. Svrchovaný český stát byl formálně obnoven 1. ledna 1969 pod názvem Česká socialistická republika (od roku 1990 jen Česká republika) jako součást federativní Československé socialistické republiky, od roku 1990 nesoucí název Česká a Slovenská federativní republika. Ta 1. ledna 1993 zanikla, čímž se Česká republika stala samostatným státem; zároveň nabyla účinnosti Ústava České republiky.

Česká republika je demokratický stát s liberální ústavou a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Česko je členským státem Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie. Je také jedním ze států Visegrádské skupiny.

Základní nej... České republiky :

 • nejvyšší přírodní bod – vrchol Sněžky v Krkonoších, 1602 m n. m.
 • nejvyšší umělý bod – horní plošina vysílače na vrcholu Pradědu v Jeseníkách, 1653 m n. m.
 • nejnižší přírodní bod – hladina řeky Labe na hranici s Německem u Hřenska, 115 m n. m.
 • nejnižší umělý bod na povrchu země – dno hnědouhelného velkolomu Bílina u Bíliny, 40 m n. m.
 • vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního území – 493 km
 • vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem státního území – 278 km
 • nejmenší šířka státního území – 143 km (mezi Mikulovem a Králíky)
 • nejhlubší jeskyně - Amatérská jeskyně a Býčí skála - Rudické propadání, okolo 200 m
 • nejhlubší propast – Hranická propast (u Teplic nad Bečvou), 289,5 m
 • největší národní park – Šumava, 1630 km2
 • nejdelší řeka – Vltava, 433 km
 • nejdelší řeka – Vltava spolu s Labem, 542 km
 • nejvodnatější řeka – Labe, průměrný roční průtok v Hřensku 308 m3/s
 • největší povodí – Labe, 49 933 km2
 • největší jezero – Černé jezero (Šumava), 18,4 ha
 • nejhlubší jezero – Černé jezero (Šumava), 39,8 m
 • největší rybník – Rožmberk (u Třeboně), 4,89 km2
 • největší přehradní nádrž – Lipno, 48,7 km2
 • nejobjemnější přehradní nádrž – Orlík (na Vltavě a Otavě), 704.000.000 m3 vody
 • nejvyšší přehradní nádrž - Dalešice na řece Jihlavě, 100 m
 • nejvyšší vodopád Pančavský vodopád v Krkonoších, 148 m
 • nejteplejší minerální pramen – Vřídlo (v Karlových Varech), 72 °C
 • nejvyšší průměrná roční teplota – 10,1 °C, Praha - Klementinum
 • nejnižší průměrná roční teplota – 0,4 °C, Sněžka
 • nejvyšší absolutní teplota – 40,2 °C, 27.7.1983, Praha-Uhříněves
 • nejnižší absolutní teplota - -42,2 °C, 11.2.1929, Litvínovice (okres České Budějovice)
 • nejvyšší průměrné roční srážky – 1390 mm, Lysá hora (Beskydy)
 • nejnižší průměrné roční srážky – pod 450 mm, Žatecko
 • nejsilnější vítr - 216 km/h, 19.1.2006, Sněžka
 • nejsevernější obec – Lobendava (okres Děčín), 51°03′20" s. š., 14°18′58" v. d., 4328 km od severního pólu
 • nejjižnější obec – Vyšší Brod (okres Český Krumlov), 48°33′09" s. š., 14°19′59" v. d., 5396 km od rovníku
 • nejzápadnější obec – Krásná (okres Cheb), 50°15′07" s. š., 12°05′29" v. d.
 • nejvýchodnější obec – Bukovec (okres Frýdek-Místek), 49°33′01" s. š., 18°51′32" v. d.
 • nejvýše ležící obec – Kvilda (okres Prachatice), 1062 m n. m.
 • nejníže ležící obec – Hřensko (okres Děčín), 116 m n. m.
 • nejvýše ležící železniční stanice – Kubova Huť (Šumava), 995 m n. m.

 

Česká vlajka

Česká vlajka je oficiálním symbolem reprezentujícím Českou republiku na domácí i mezinárodní scéně. Vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k délce je 2:3. Při vodorovném věšení směřuje klín vpravo z pohledu pozorovatele. V případě, že se vlajka věší svisle, je bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele a klín směřuje vždy dolů. Historickými barvami Českých zemí byly červená a bílá. Od 15. století jsou známy červené české prapory s bílým lvem pod kterými bojovali vojáci z Českých zemí. Po vyhlášení nezávislé Československé republiky roku 1918 bylo nutné vytvořit vlajku, která by reprezentovala nový stát ve světě. Při vyhlášení samostatnosti se spontánně používala tradiční červeno-bílá vlajka, která se ovšem pro přílišnou podobnost s vlajkou sousedních států Polska a Rakouska nemohla používat. Po dlouhých diskusí byl přijat návrh s modrým klínem, kde modrá barva znamenala barvu Slovenska.

Velký státní znak

Velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem. Slouží k vnější reprezentaci státu, je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích a úřadech. je symbolem státní moci. Velký státní znak tvoří štít, který je rozdělen na čtyři pole, které jsou vyplněny znaky historických zemí České koruny. Velký znak tak symbolizuje jejich spojení. V prvním poli je dvouocasý bílý lev na červeném poli, se zlatou korunou a zlatou zbrojí ve skoku, který je symbolem historického území Čech od 12.století. Ve druhém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí v modrém poli, která je symbolem Moravy od 13.století. Ve třetím poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížem, se zlatou korunou a červenou zbrojí ve zlatém poli jež symbolizuje Slezsko a pochází taktéž ze 13.století. Ve čtvrtém poli je také lev, který je ve stejném provedení, jako lev v prvním poli. Je symbolem celého území České republiky.

Malý státní znak

Na malém státním znaku, který tvoří červený štít, je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku ze zlatou korunou a zlatou zbrojí. Lev je zde chápán jako symbol celé České republiky. Tento znak byl užívaný Přemyslovci již v 13. století, státním znakem je od roku 1918. Dnes je používán na místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech úřadů státní správy.   

Standarta prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je stříbrný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené zlatými lipovými ratolestmi. Standarta prezidenta vznikla spolu s vznikem ČSR v roce 1918 jako jeden ze symbolů celého státu. Vyjadřuje nadřazenost prezidentova úřadu nad ostatními státními institucemi a orgány. Standarta se využívá pro označení prezidentova sídla na Pražském hradě v době jeho přítomnosti, také při tiskových konferencích a standartou bývá opatřena i prezidentská limuzína.

Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA. Státní pečeť se používá k pečetění mezinárodních smluv s na pověřovací listiny diplomatických zástupců. Opatruje ji prezident republiky. Vznikla z pečeti Českého království z let 1429-32, vychází ze středověké tradice, kdy měl každý panovník svoji vlastní pečeť.

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Ze státních barev se skládá státní vlajka. Tomuto zobrazení se říká trikolóra.

Česká státní hymna

Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české divadelní hry Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v roce 1834, jejímž autorem je Josef Kajetán Tyl. Autorem hudby je František Škroup. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Hymnu tvoří pouze první sloka písně. Českou státní hymnou je od roku 1992. Před rozdělením tvořila zároveň první část československé hymny, následována první slokou nynější hymny slovenské. Státní hymnu lze hrát a zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé (např. při zahájení mezistátních sportovních utkání, při kulturních akcích mezinárodního nebo slavnostního významu apod.).

Zajímavé informace a odkazy na česká nej...:
 

Česko ve Wikipedii : https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
Místopísný průvodce Českem : https://www.mistopisy.cz/
Česká přírodní nej... : https://jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/crnejpriroda.php
Zeměpisné rekordy Česka : https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zem%C4%9Bpisn%C3%BDch_rekord%C5%AF_%C4%8Ceska
Rekordy počasí : https://tom-pocasi.wz.cz/odkazy/rekordypocasi.html
Pražská nej... : https://www.czech.cz/cz/kultura/nejkrasnejsi-pamatky-a-zajimavosti/mesta/praha/prazska-nej

100 největších Čechů : https://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/oprojektu_top100
Památky a historické osobnosti v ČR : https://www.soupispamatek.cz/
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20.století : https://www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php
Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 :  https://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php

České rekordy-agentura "Dobrý den" : https://www.dobryden.cz/
Slavné české atentáty : https://www.zajimavosti.ic.cz/ceska-nej/atentaty-ceskych-dejin.php

Atlas Česka : 
https://www.atlasceska.cz/ceska-republika/ceska-nej/
Výlety: 
https://www.virtualtravel.cz/vylety.html
Česká nej... : https://www.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=6341&lid=1
Česká republika - zámky, hrady a jiné zajímavosti: 
https://www.zamky-hrady.cz/
Jak se žilo v době Karla IV.: https://zpravy.idnes.cz/karel-IV.aspx
Hymny a vlastenecké písně : https://www.vlastenci.cz/hymna.htm
Hlavní české vynálezy: https://www.vlastenci.cz/vynalezy.htm
Inaugurace českých prezidentů: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vernost-republice-slibi-prezident-jiz-po-petadvacate-podivejte-se-na-inaugurace-masaryka-hachy-gottw-9264
Jazyková poradna: https://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm
Česká gramatika: https://www.vlastenci.cz/gramatika.htm
Moravsko-český internetový slovník: https://morce.slovniky.org/
Mobilizace v roce 1938: https://www.mobilisace1938.cz/
Malé Karpaty-časosběrné video: https://www.novinky.cz/cestovani/369534-male-karpaty-tak-jak-byste-je-pouhym-okem-nevideli.html

Česko - fotografická prezentace : Cesko.pps (4,6 MB)
Česko - toulavá kamera : https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/
Česko - videoprezentace : https://www.youtube.com/embed/uP7FI8ah0II
Česko - země příběhů : https://www.ceskozemepribehu.cz/Zeme-pribehu.aspx
Česká krajina : ceska_krajina.pps (4,9 MB)
Česká republika z výšky: https://www.youtube.com/watch?v=JLzKrofyrtM

Seznam českých měst podle počtu obyvatel : seznam měst ČR

Česká hymna : 
text a notový zápis : statni_hymna_cr.pdf (157,1 kB)
státní hymna - Hudba hradní stráže a policie ČR : statni_hymna_cr.mp3 (1,1 MB)

Zajímavé oblasti Česka : 
Valašské království : https://valasske-kralovstvi.cz/
Horácké království : https://www.horackekralovstvi.cz/
Podhorácké a Horácké knížectví : https://www.knizectvi.cz/
Republika Kraví hora : https://www.republikakravihora.cz/

Zajímavá místa Česka : 
Katedrála sv.Petra a Pavla v Brně (Petrov) : 
https://www.katedrala-petrov.cz/
Pražský hrad - Královská cesta: https://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/prazsky-hrad.html


Kontakt

Jan Havelka

https://www.jan-havelka.eu

608220638


 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky a komentáře

Vánoce 2023

19.12.2023 19:22
Letošní Vánoce budou smutné, poprvé bez tatínka.  Ať ten příští rok přinese jen samé dobré zprávy a nové přírůstky do široké rodiny...

—————

Via Czechia - Jižní stezka

29.05.2023 18:57
V neděli 4.6.2023 vyrážíme na Jižní stezku Via Czechia (www.viaczechia.cz) - před námi je 1.052 km :-)

—————

Všechny články

—————


 Česká hymna


Česká hymna - text

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!


Moravská hymna


Moravská hymna - text

Jsem Moravan — toť chlouba má,
kdo, rcete, otčinu mou zná?
Kdo zná ten požehnaný kraj,
ten utěšený zemský ráj?
Ó Moravo — ty vlasti má,
tys země moje přemilá!

Zde Rostislav, zde Svatopluk
mé drahé mluvy střehli zvuk.
Zde posvátný konával děj
na Velehradě Metoděj.
Ó Moravo, ó vlasti má,
tys dávnou slávou věnčená!

Zde Olomúc, kde Jaroslav
byl potřel Tatar vrahóv dav;
zde Moravan vždy k boji stál,
když ve zbraň volal jeho král!
Ó Moravo, ó vlasti má,
tys krví otců svěcená!

Zde každý kraj má nový div —
zde dobrodružný lid je živ.
Ten miluje svou Moravu
a dbá o její oslavu.
Jsem Moravan, k tomu se znám
a za vlast statek, život dám!