Informace o mně

Něco málo z mého dosavadního života... 

 

Snažím se žít tak, abych se za sebe nemusel stydět...

Jméno:     Jan   (https://www.vestirna.com/www2/_jmena/jmena.php?pismeno=A&jmeno=Jan)

domácké podoby: Jenda, Jeník, Janík, Jéňa, Jano, Janko, Janek, Janeček, Honza, Honzík

původ: hebrejský

význam: Bohem daný, milostivý dar boží

varianty v zahraničí: slov. Ján, něm. Johann, Johannes, angl. John, Jack, franc. Jean, špan. Juan, ital. Giovanni, hol. švéd. Johan, Johannes, nor. Johan, dán. Jens, Johannes, rus. Ivan, Ioann, bulh. Ivan, srbochorv. Jovan, Ivan, pol. Jan, Janusz, maď. János, rum. Janos, řec. Ioannes, lat. Johannus, irs. Sean, Shane, arab. Jahjá

používá se: patří k nejoblíbenějším

jmeniny: 24. června (https://www.libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=6&d=24%20)

 

Datum narození:  pátek 10.února 1961

Den narození je jedním z velmi důležitých údaj pro každého. Ukazuje nám na charakteristické vlastnosti, ponaučení a rovněž i slabiny, kterých je třeba se vystříhat.
U data narození jsou uvedeny 2 části:
1) možnosti, které nám jsou dány
2) čemu je dobré se naučit a naše slabiny

10 – síla

vlastnosti, možnosti
Tato osoba je emocionálně velmi silná. Je nezávislá, soběstačná a hrdá. Je pracovitá, zásadová a sebevědomá. Střeží své soukromí. Dosahuje úspěchů po tvrdé práci. Má sklony k vůdcovství. Dovede dobře prosazovat své cíle a zájmy. Je tvůrčí. Je vitální a oddaná své práci. Je soucitná. Nepodléhá náladám. Nemá se upínat na jeden tzv. velký cíl a přitom ztrácet přehled o ostatních a někdy důležitějších cílech.

čemu je třeba se učit, slabiny
Tato osoba je rezervovaná a uzavřená. Může dojít k dočasnému odloučení od rodiny. Je jí těžko porozumět. Je zarputilá.

Životní ( magické ) číslo :     2    (https://www.empatia.cz/numerologie/zivcislo.htm)

Mezi nejdůležitější čísla vedle dne narození patří i tzv. životní neboli osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 – 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.

Datum narození: 10. 2. 1961
ŽIvotní číslo je: 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 1 = 20 = 2 + 0 = 2

Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí, kterou může využívat při své činnosti. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Od partnera potřebuje oddanost. Důležité jsou vztahy, přátelství a citový a partnerský život. Dovede dobře usmiřovat osoby, které jsou ve sporu. Úspěch ve spolupráci s druhými.

Znamení zvěrokruhu: Vodnář (Aquarius)  21.1. – 20.2.  


Obrazně řečeno, Vodnář je v konfrontaci se životem kdykoli připraven ke "skoku". Je plný nadšení, život a svět neprožívá staticky, nýbrž maximálně dynamicky, pružně. Nejednou se z něj stává extremista, milující akci a vzrušení (pěstuje třeba nevšední sporty). "Připravenost ke skoku" se rovněž projevuje ve vědecké oblasti a obecně tam, kde se děje nějaký pokrok, nebo píšou dějiny. Bývají z nich výrazné osobnosti, které jakoby najednou vyjdou "odnikud" na scénu života nebo je naopak čeká brzký pád. K úspěchu přispívá sebejistota, sebedůvěra a schopnost využít to, co se díky své píli naučili.  Musí na sobě neustále pracovat, jít za svými ambicemi. Uplatnění nalézají v obchodní sféře - stávají se z nich byznysmeni (umí dobře smlouvat). Výborně se hodí na posty právníků a mají politické nadání. Bez obav je můžeme postavit do čela společnosti, poradí si. Jak jsme již naznačili výše, díky technickým vlohám se z nich často stávají konstruktéři, vynálezci či průkopníci. Vodnář se hodí ke všem znamením. Avšak Lev, Váhy a Blíženci patří mezi favority.

Symbol podle egyptského horoskopu: Amon – Ra (30.1 – 1.3.)    

(https://www.horoskopy.cz/egyptsky-horoskop/amon-ra/#amon-ra)      

Amon byl jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. Jeden z nejvyšších bohů, později i nejvyšší. Bůh, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná, stvořitel a Pán světa.
Zobrazován bAmon-Raývá v lidské podobě s korunou na hlavě, slunečním kotoučem a dvěmi pštrosími péry. Amonovým posvátným zvířetem byl Beran, zobrazovaný obvykle v podobě sfingy. Centrem Amonova kultu byl Karnak, kde se nachází i velká alej beraních sfing.
Lidé narození v tomto znamení jsou originální, všímaví, nezávislí, mají spoustu zajímavých myšlenek. Potřebují někoho, kdo jejich originální nápady dotáhne do zdárného konce. Chtějí být zajímaví pro své okolí– blízké i vzdálenější. Snaží se dosáhnout vůdčí pozice a přitom o sobě skrytě pochybují. To však za žádných okolností nedají najevo. Ba dokonce to popřou, pokud by to o nich někdo řekne. Touží po rodinném životě a zároveň chtějí být zajímaví pro druhé pohlaví. Většinou zůstávají s jednou láskou, ale mají rádi obdiv i jiných. Hlavně v době mezi 22. a 29. rokem života. Hledají v druhém člověku jednoho z rodičů, muži matku a ženy otce. Často si i během života uvědomují svoji roli matky či otce a vypořádávají se s vlastním vztahem k rodičům.

Symbol podle keltského horoskopu: Cedr

(https://www.vestirna.com/www2/horoskop/keltsky_show.php?dat=Cedr)  

Stručná charakteristika

Majestátní, pozitivní, činorodí, milující konfrontace, úspěšní. Jejich motto: Stále vpřed!

Cedry udávají tón a dokážou veliké věci. Jsou to skutečné osobnosti a rození vůdci. Zvládají život, srší optimismem a sebedůvěrou, dosahují velkých cílů a milují silné smyslové podněty. Lidé zrození v cedru jsou přirozené veličiny ve svém oboru, majestátní, bojovní, otevření a přímí. Z dobrého chtějí jen to nejlepší. Jejich charakter a osobnost jsou zkrátka imponující. A nikoho nepřekvapí, že všude tam, kde se ukážou, udávají, jak už jsme řekli, tón. Stojí zkrátka ve středu dění a již od počátku jsou na sluneční straně života. Navíc mají vysloveně dobrý vkus. Jejich smysl pro ladné tvary a bezpečné vycítění stylu z nich dělá umělce nebo přinejmenším znalce a milovníky umění.

Symbol podle indického horoskopu: Kumbha (hrnec/džbán)  

(https://www.horoskopy.cz/indicky-horoskop/kumbha/#kumbha)
 

Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena a obětována za účelem obnovení, protože voda života může plynout svým korytem, jen když je obohacována přítokem nové krve. Musí se odtrhnout od sebe sama, než se může obnovit.
Charakteristika: Spojení s univerzální inteligencí, přinést vesmírné ideje na Zemi, odevzdanost, inspirace, přijímat a uskutečňovat vize, sebepoznání a sebedůvěra, vyzařování. Jste napojeni na univerzální inteligenci a skrze vás může působit božská síla. Podstatné je, co vás zaměstnává a vnitřně rozechvívá. Pokud se tomu svěříte s otevřeným srdcem, můžete přijmout pro sebe a pro své okolí něco blahodárného, možná dokonce zázračného. Staňte se čistým kanálem pro působení oné „Jediné síly“, která vše prostupuje, a nechte ji ze sebe vyzařovat. Využijte každý okamžik, abyste svůj život zasvětili božskému.
Otázka: Co pro vás znamená být kanálem pro „ono božské“?
Rada: Ztište se, buďte co nejvíce sami se sebou. Dopřejte si klid. Vaše duše ho nutně potřebuje. Zkuste někdy meditovat na slovo „MÍR“. Naučte se ignorovat MYSL.
Indický symbol: hrnec/džbán

Symbol podle aztéckého horoskopu: Chalcedon  

(https://www.horoskopy.cz/aztecky-horoskop/chalcedon/#chalcedon)
 

Strach a odloučení versus láska a jednota. Chalcedon dokáže být hašteřivý i svárlivý a má ostrý jazýček. Touží po harmonii v životě. Je bystrý a umí rozlišovat. Mívá léčivé schopnosti. Pokud se u něho projevuje více strach a odloučení, pak se v jeho životě projevuje připoutanost – ke strachu, k pocitům, k myšlenkám i k ostatním lidem či zvířatům, často i k neživým předmětům. Nemá se vůbec rád. Rád se cítí obětí, rád manipuluje druhými a nechává manipulovat sebou. Nerad si hraje. Pokud na něho zapůsobí láska a jednota, v jeho životě dojde k odstranění překážek, které představuje strach a odloučení. Vysvobodí se ze svázanosti. Rád komunikuje i soucítí s druhými. Nalezením kázně a odvahy se zbaví nešvarů svého života. Učí se milovat a přijímat sebe i druhé. Je tvořivý, hravý a smyslný. Uplatňuje svoji svobodnou vůli a druhé neovlivňuje.
Uvědomit si dualitu, znamená chápat svět jako arénu konfliktů. Vybrat si mezi dvěma realitami obnáší vstoupit do sporu, stát se válečníkem nebo rytířem. Právě toto bolestivé pochopení protipólů činí z Chalcedonu poněkud problematické znamení.
Poselství pro chalcedona: Vylíhnul ses a venku je ze začátku zima. To je však, jak jistě víš, součástí dospívání. Časem zesílíš a tvoje duše dostane "křídla". A to je podle Platonových slov to nejdůležitější, co se duši může stát.
Partneři: Králík, Jelen.

Symbol podle čínského horoskopu: Buvol  

(https://www.vestirna.com/www2/horoskop/cinsky.php)
 

Tito lidé mají pevný charakter a dokáží čelit i těm nejhorším situacím. Mají spolehlivé přátele a spojence, i když ostatní často viní z nedostatku opatrnosti. Jsou těmi, kdo s nashromážděnými zásobami přežívají, a chybují opatrností spíše nežlehkovážností. Jestliže si buvol jednou vybere směr, těžko ho lze donutit ke změně. Je to neúnavný dříč, který neomylně směřuje ke svému cíli.
Někdy se zdá, že buvolům chybí smysl pro humor, přátele si však získávají spolehlivostí. Je možno se na ně obrátit ve vážných situacích nebo je přizvat ke kartám. Jako ochotnému posluchači můžete buvolovi povědět o svých potížích. Jeho rada je obvykle fundovaná, a konstruktivní a následováníhodná.  Protože jsou ve vytváření blízkých kontaktů vybíraví, důvěru buvolů je třeba si zasloužit. Zřídka v tomto směru přebírají iniciativu, takže trvá dlouhou dobu, než se skutečně projeví. Třebaže mají přísný, etický kodex, je chybou považovat je za klidné osoby. Dojde-li totiž k překročení jistě hranice tolerance, stávají se neúprosnými nepřáteli.
Jako vynikající rodiče a oddaní milenci kladou důraz na domácnost. Muži jsou dobrými živiteli a ženy uznávají, že jejich místo je u domácnosti. Někteří mají hodně dětí nebo se starají o staré rodiče. Domov, buvola se často stává útočištěm pro člověka, který, potřebuje útěchu a povzbuzení.    Ačkoli to příliš nedávají najevo, hluboko v sobě mají obrovskou schopnost milovat.
Sympatie pěstuje k Hadovi a Kohoutovi, v oblibě nemá Kozu.
Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:Waren Beatty, Bill Cosby, Madeleine Albright, Margaret Thatcher, Bruce Springsteen, Vincent Van Gogh, Jon Bon Jovi, Charlie Chaplin, Aristotle, Robert Kennedy, Dustin Hoffman, Adolf Hitler, Richard Burton, Kate Moss, Meg Ryan, George Clooney, Sammy Davis Jr., Anthony Hopkins, Saddam Hussein, Heather Locklear, Eddie Murphy, Jane Fonda, Princess Diana, Meryl Streep, Sigorney Weaver, Jim Carrey, Gerard Ford, Walt Disney, Paul Newman a Jack Nicholson.

Symbol podle indiánského horoskopu: Vydra (20.1. – 18.2.)  

(https://www.horoskopy.cz/indiansky-horoskop/vydra/#vydra)
 

Vydra je považována za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byla vždy symbolem něčeho nového, změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako bytost se schopností zahnat obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Na poutích bájných hrdinů se objevovala jako průvodce a poutníkův pomocník.
Vydra velmi svědomitě pečuje o své mladé a dokáže si s nimi celé hodiny hrát a předvádět všechny druhy akrobacie. Žije sice na zemi, ale vždy má svůj domov blízko vody. Prvky země a vody jsou ženské. Vydra je doma v obou těchto živlech a je zosobněním ženskosti: dlouhá, hladká, kluzká a půvabná. Vydra je ve zvířecím světě skutečnou koketou.
Vydra je stále v pohybu a je velice zvědavá. Na rozdíl od ostatních zvířat nezačíná boj, pokud není napadena. Tento malý radostný tvoreček je dobrodružný a považuje všechny ostatní tvory za přátelské, dokud se neprokáže opak.
Vydra nás učí, že vyrovnaná ženská energie není žárlivá, ani falešná. Je to sesterství, spokojenost s radostným prožíváním a sdílením štěstí druhých. Vyplývá to z pochopení, že vše, čeho dosáhneme, je cenné pro celý kmen. Vydří lidé se radují za druhé.
Prozkoumej své pocity sdílení bohatství života, které chováš vůči jiným. Možná, že ti vydra má říci, že je třeba usilovat o jemnější ženské vlastnosti, a to jak u mužů, tak i u žen, aby bylo možno dosáhnout jednoty ducha. Znamená to upustit od žárlivosti a všech projevů hněvu, které pramení ze strachu. Nespouštěj své ego ze svých očí a udržujte naprostou důvěru. Svět pak bude plný lidí setkávajících se s úctou ke každé osobě a jejího práva být.
Zkus se znovu stát hravou jako dítě a jednoduše dovol životu, aby se události vyvíjely samy. Možná je na čase skoncovat se závislostí na obavách. Pochop, že není důležité lpět na hmotných věcech, které člověka svazují nebo zatěžují.

Symbol podle cikánského horoskopu: Kalich (21.1. – 19.2.)  

(https://loves.blog.cz/0602/cikansky-horoskop)

Jste inteligentní a plni skvělých nápadů. Jste zvyklí zachovat věrnost ve vašich vztazích. Ne každému, koho potkáte, otevřete vaše srdce, a proto budete milovat pouze toho, koho budete ve svém životě opravdu považovat za důležítého.

 

 


 

Úryvky mé "básnické" tvorby :-)

Úryvky mé básnické tvorby.pdf (997,7 kB)


 Moje hvězda (dostal jsem ji k narozeninám v roce 2012) :-) :
 bližší informace 

 40 odběrů krve - 9.10.2002


 80 odběrů krve - 20.6.2011

 


 

120 odběrů krve - 1.3.2019

 


Kontakt

Jan Havelka

https://www.jan-havelka.eu

608220638


 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky a komentáře

Vánoce 2023

19.12.2023 19:22
Letošní Vánoce budou smutné, poprvé bez tatínka.  Ať ten příští rok přinese jen samé dobré zprávy a nové přírůstky do široké rodiny...

—————

Via Czechia - Jižní stezka

29.05.2023 18:57
V neděli 4.6.2023 vyrážíme na Jižní stezku Via Czechia (www.viaczechia.cz) - před námi je 1.052 km :-)

—————

Všechny články

—————


Oslava mých 50-tin

část 1
část 2


 


 

hymna Slavie.mp3 (2,8 MB)

Známe se už celý století
Roky snů, pak roky prokletí
Vítězství i nesplněný přání
Jistota, že nikdy nejsme sami

Na nebi hvězda vychází
Jdeme dál a nic nás nesrazí
Všechno, v co jsme kdy věřili
Stane se - a to už za chvíli

Refrén
Slavie bíločervený!
Slavie bíločervený!


Poprvý, podruhý, potřetí
Ruce nám zas k nebi vyletí
Všechno to, v co jsme kdy věřili
Stane se - a to už za chvíli 


 


 


 


 


 


 


 


 ZLATÉ PRAVDY O ŽIVOTĚ :

 

  • Měj vždy čisté prádlo. Nikdy nevíš, kdy tě porazí auto, a pak aby ses v nemocnici propadl/a hanbou.
  • Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán.
  • Pokud něco funguje, nesnaž se to měnit. (Platí v práci, doma, všude. Za přílišnou aktivitu se zkrátka trestá.)
  • Než vyjdeš z bytu, tak se vyčůrej. (Zdánlivá banalita, která ale hodně ulehčí život.)
  • Měj hlavně nohy v teple!

 


 


 


 


 


Co je důležité

Učitel filozofie jednoho dne přisel do třídy.
Když se studenti usadili, vzal ze šupliku nádobu a naplnil ji až po povrch kameny.
Potom se zeptal studentů, zda si mysli, že je nádoba plná?
Studenti s nim souhlasili, že je.
Potom profesor vzal krabičku s kamínky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl nádobou a samozřejmě, že kamínky popadaly mezi kameny.
Profesor se zeptal znovu. Je teď nádoba plná? Studenti se pousmáli a souhlasili, že je.
Ale profesor vzal krabičku s velmi jemným piskem a vysypal ho do nádoby.
Samozřejmě písek vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi kameny.
Ted už byla nádoba opravdu plná.
Potom profesor řekl: Touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že život je jako tato nádoba.
Kameny znázorňují důležité věci ve vašem životě. Jako jsou vaše rodina, partner, zdraví, děti...,všechno, co je tak důležité.
Kdyby jste to ztratili, bylo by to velmi zničující
Kamínky znázorňuji ostatní, méně důležité věci. Například vaše zaměstnáni, dům, auto...
A písek je všechno ostatní. Drobnosti. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane vám žádné místo pro kameny.
To stejné platí v životě. Když budete ztrácet čas a energii na drobnosti, materiální věci, nikdy nebudete mít čas na věci, které jsou skutečně důležité.Věnujte pozornost rozhodujícím věcem ve vašem  životě.
Hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera tancovat...
Vždy bude čas jit do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit…
Dejte si záležet na kamenech (věci, na kterých vám skutečně záleží). Určete si své cile.
To ostatní jsou jen kamínky a písek.
Hodně štěstí, doufám, že se vám to podaří.

 


Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál.

Báseň stařenky

Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena s divnýma očima
a napůl šílená.

Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.

Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem,
tak sotva deset let s bratry a sestrami slád život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti.
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.

Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu... Teď už - MĚ uvidíte!