Člověk v tísni

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během dvaceti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Člověk v tísni-výroční zpráva 2017.pdf (8626791) 

Odkazy na související weby :
https://www.clovekvtisni.cz/cs
https://www.skutecnapomoc.cz/
https://www.skutecnydarek.cz/

Člověk v tísni je členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.

Dnes se činnost společnosti zaměřuje na čtyři základní oblasti:

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 • Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích.
 • Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.
 • Humanitární tým několikrát zasahoval i při povodních v České republice.
 • Za dvacet let činnosti realizovala společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.   

Podpora lidských práv

 • Pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací, patří od počátku k základní filosofii společnosti Člověk v tísni.
 • Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritativních režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.
 • Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány na Kubě, v Barmě, Bělorusku, Rusku, Moldávii a na Ukrajině.
 • Člověk v tísni každoročně pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
 • Lidem, kteří významně přispěli k obhajobě lidských práv a prosazování demokracie, Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini.  

Programy sociální integrace

 • Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb.
 • Ve více než 70 českých, moravských i slovenských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.
 • Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce.
 • Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny.
 • Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi.
 • Klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí.    

Vzdělání a osvěta

 • Pořádáme Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který ročně navštíví kolem 100.000 diváků ve 40 městech.
 • Dodáváme filmy a vzdělávací systémy týkající se moderních ČR dějin do 2.900 škol. Jedním z témat je například období komunismu zprostředkované pamětníky přímo na školách.
 • Vzděláváme pedagogy i veřejnost v tématech chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo xenofobie.

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK...

V listopadu 2013 jsem začal podporovat Člověka v tísni 300 Kč/měsíčně. Následujte mě i Vy... :-)


Kontakt

Jan Havelka

https://www.jan-havelka.eu

608220638


 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky a komentáře

Vánoce 2023

19.12.2023 19:22
Letošní Vánoce budou smutné, poprvé bez tatínka.  Ať ten příští rok přinese jen samé dobré zprávy a nové přírůstky do široké rodiny...

—————

Via Czechia - Jižní stezka

29.05.2023 18:57
V neděli 4.6.2023 vyrážíme na Jižní stezku Via Czechia (www.viaczechia.cz) - před námi je 1.052 km :-)

—————

Všechny články

—————